Proiectul PetroDac – etapa aprilie 2014

În cadrul proiectului Investigații petrografice și mineralogice în zona Piatra Roșie și arealele adiacente (PetroDac) derulat de către Centrul de Studii al Fundației Dacica în perioada 2011-2015 și coordonat de dr. geol. Valentina Cetean, la începutul lunii aprilie a.c. s-a desfășurat cea de-a șaptea etapă de teren, care a inclus cercetări de teren la Măgura Călanului, Ohaba Ponor – Federi – Frutnea Mare și Ohaba Ponor – Șura Mare.

– Măgura Călanului: investigare limită Buglovian / Volhinian – Bessarabian și tipuri de depozite sedimentare în partea central-estică a Dealului Măgura; recoltare 5 probe;

– Ohaba-Ponor – Federi – Dl. Fruntea Mare: identificare tipuri petrografice cf. harta geologică 1:200000 pentru depozitele carbonatice – în vederea decelării unei posibile arii-sursă alternativă pentru elementele dimensionate din zona Piatra Roșie; recoltare 3 probe;

– Ohaba-Ponor – Șura Mare: observații geo-morfologice privind relieful carstic între localitatea Ohaba-Ponor și peștera Șura Mare, cu identificarea tipurilor petrografice (roci cristaline și sedimentare) și caracteristicilor morfometrice ale clastelor din albia pârâului; recoltare 3 probe;

– Sediu Fundația Dacica – Valea Alunului: investigații de suprafață privind poziția și deplasarea acviferului in albia majoră a Văii Alunului în relație cu formațiunile geologice limitrofe; recoltare 2 probe de apă pentru monitorizare.