Scoala de Toamna 2015 – bilant

De la an la an, Școala de Toamnă pentru Doctoranzi în Istorie Veche și Arheologie devine o experiență tot mai frumoasă, mai plină de câștig și mai intensă. Cea de-a treia ediție a reunit stundenți din Timișoara, București, Cluj-Napoca, Chișinău și Berlin, care au învățat o mulțime de lucruri noi, au vizitat locuri pline de istorie, și-au împărtățit preocupările, au dezbătut, au făcut planuri de colaborare și, mai ales, au plecat prieteni.

a

Programul a inclus cursuri de introducere în cartografie, arheometalurgie, conservare și restaurare, metode interdisciplinare de analiză a artefactelor, prelegeri pe diferite teme, analiza unor studii de caz, dezbateri și discuții libere.

d

i

x

h

l

Sesiunea de comunicări a doctoranzilor le-a oferit participaților ocazia de a își prezenta cercetările și de a beneficia de sugestii și întrebări din partea colegilor. A fost una dintre cele mai frumoase secțiuni ale Școlii, animată, plină de schimburi de idei.

m

j

k

Conform tradiției deja instaurate, excursiile documentare sunt o parte fundamentală a Școlii. Am făcut un tur în Țara Hațegului (cetreatea Colț, curtea nobiliară a Cândeștilor, Ulpia Traiana Sarmizegetusa), am beneficiat de o vizită ghidată la Castelul Corvinilor, am urcat pe cetatea dacică de la Ardeu, împreună cu ghidul nostru, dr. Iosif Vasile Ferencz, am văzut Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva și cetatea Devei, am făcut o excursie offroad la Sarmizegetusa Regia, pe traseul Costești-Prisaca-Muncel-Godeanu și, evident, am dat binețe cetății dacice Piatra Roșie, la poalele căreia se desfășoară Școala noastră. Cursul de arheometalurgie s-a desfășurat la TMK Reșița, așa încât nu am ratat ocazia de a vizita castrul roman de la Tibiscum, ghidați de dl dr. Adrian Ardeț și de dna dr. Ana Cristina Hamat, precum și Muzeul de Mineralogie Constantin Gruescu din Ocna de Fier. Îi suntem recunoscători dlui dr. Romulus Ioan, director executiv la TMK-Artrom Reșița, care ne-a sprijinit în tot periplul nostru bănățean.

n

p

r

y

s

t

Iar la final, după atâta școală, ne-am și distrat puțin 🙂

u

v

Le mulțumim tutuor celor care au participat la această ediție și  vă așteptăm și la anul! Detalii despre Școala noastră: http://cercetare.dacica.ro/scoala-de-toamna

Au participat:

Studenți: Bajusz Matyas (Cluj-Napoca), Laura Drașovean (Berlin), Xenia Păușan (Cluj-Napoca), Xenia Pop (Cluj-Napoca), Bianca Preda (București), Livia Sîrbu (Chișinău), Mariana Sîrbu (Chișinău), Bogdan Craiovan (Timișoara), Alexandru Halbac (Timișoara).

Lectori: lect. dr. Dorel Micle (Timișoara), dr. Romulus Ioan (TMK Reșița), dr. Florin Gogâltan (Cluj-Napoca), dr. Alexandra Teodor (București), dr. Cosmin Suciu (Timișioara), dr. I.V. Ferencz (Deva).

Organizatori: Aurora Pețan, Marian Coman, Raluca-Eliza Bătrînoiu.

Ne revedem în 2016!

c

Programul Scolii de Toamna – editia 2015

program 2015_resize

I. Cursuri și aplicații 

 • Introducere în arheometalurgie – metode de investigație și studii de caz. Dr. Bogdan CONSTANTINESCU, Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară „Horea Hulubei”, București
 • Utilizarea cartografiei istorice, a imaginilor satelitare, ortofotoplanurilor și hărților topografice în identificarea, analiza și diseminarea siturilor arheologice. Lect. dr. Dorel MICLE, Universitatea de Vest, Timișoara
 • Geo-stiințe aplicate în cercetarea arheologică. Instrumente teoretice și practice de caracterizare geologică a unui sit arheologic. Dr. Valentina CETEAN, Prospecțiuni S.A., București
 • Out of the box – când totul pare posibil: arheologia întâlnește fizica. Dr. Carmen PAVEL, Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară „Horea Hulubei”, București; dr. Cosmin SUCIU, Muzeul Banatului, Timișoara
 • Conservarea și punerea în valoare a siturilor arheologice. Dr. Alexandra TEODOR, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București 
 • Introducere în metode non-invazive de investigare a siturilor arheologice (geofizică și teledetecție cu UAV). Dr. Dan ȘTEFAN, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” București
 • Metode statistice aplicate în arheologie. Dr. Dan ȘTEFAN, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” București

__________________________________

II. Sesiune de comunicări a doctoranzilor

 • Aspecte ale paleoeconomiei animaliere în neoliticul mijlociu. Studiu de caz: situl de la Pișcolt-Lutărie (jud. Satu Mare). Xenia POP, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj-Napoca 
 • Tehnologia si tipologia uneltelor din piatră cioplită din Neoliticul Târziu din Banat. Laura-Simona DRAȘOVEAN, Institut für Prähistorische Arhäologie, Berlin
 • Cercetări interdisciplinare asupra obiectelor din bronz. Ciprian-Cătălin LAZANU, Universitatea „Al.I. Cuza” Iași
 • Piese de metal în tumuli de epoca bronzului în sudul României. Bianca PREDA, Institutul de Arheologie Vasile Pârvan”, București
 • Așa numitele „cenușare” din așezările complexului cultural Noua Sabatinovka-Coslogeni. Caracteristici si semnificație. Mariana SÎRBU, Universitatea de Stat, Chișinău
 • Complexele funerare ale purtătorilor Culturii Chișinău-Corlăteni (sec. XII-X î.e.n.). Livia SÎRBU, Academia de Științei a Moldovei, Chișinău 
 • Material litic din Dacia Porolissensis. Mátyás BAJUSZ, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
 • Interdisciplinaritate în arheologie. Metode și tehnici geologice aplicate pentru analiza materialului litic din porta praetoria a castrului roman de la Bologa. Xenia PĂUȘAN, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
 •  Istoricul cercetărilor arheologice din fortificația de tip Vauban din Timișoara. Alexandru HALBAC, Universitatea de Vest, Timișoara
 • Pipele din lut descoperite în urma săpăturilor arheologice preventive din Piaţa Libertăţii din Timişoara, campania 2013-2014. Bogdan CRAIOVAN, Universitatea de Vest, Timișoara

____________________

III. Excursii documentare

 • Hunedoara (Castelul Corvinilor) – Țara Hațegului (Cetatea Colț – Ulpia Traiana Sarmizegetusa – biserica din Densuș – Muzeul Satului Hațegan Peșteana)
 • Sarmizegetusa Regia (offroad, pe rute montane, în funcție de starea vremii, deoarece drumul public este închis pentru asfaltare) și /sau Costești-Cetățuie și Costești-Blidaru
 • Geoagiu – Cetatea dacică Ardeu-Cetățuie; cetatea dacică Piatra Roșie.

Programul va fi definitivat la  începutul lunii octombrie.

Rezultate admitere Scoala de Toamna din Valea Alunului (sesiunea a II-a)

Rezultatele concursului de admitere la Școala de Toamnă din Valea Alunului pentru Doctoranzi în Istorie Veche și Arheologie, ediția a III-a, 3-11 octombrie 2015, sesiunea a II-a.

Felicitări tuturor!

Nr. crt.

Nume și prenume

Instituția

Titlul proiectului

1. LAZANU Ciprian Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași Cercetări interdisciplinare asupra obiectelor din bronz
2. CRAIOVAN Bogdan Universitatea de Vest Timișoara Pipele din lut descoperite în urma săpăturilor arheologice preventive din Piaţa Libertăţii din Timişoara, campania 2013-2014.
3. HALBAC Alexandru Universitatea de Vest Timișoara Istoricul cercetărilor arheologice din fortificația de tip Vauban din Timișoara 
4. POP Xenia Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca Aspecte ale paleoeconomiei animaliere în neoliticul mijlociu. Studiu de caz: situl de la Pișcolt-Lutărie (jud. Satu Mare)

Maratonul Dacilor – 2015

Anul acesta au fost incluse în traseul Maratonului Dacilor toate cele 4 cetăți dacice din zonă (Costești-Cetățuie, Costești-Blidaru, Piatra Roșie, Sarmizegetusa Regia) și așezarea dacică de la Fețele Albe. La Piatra Roșie concurenții au fost primiți cu aplauze și bucate dacice, la punctul de alimentare organizat de Pensiunea Dacica. Editura Dacica a oferit celor 12 câștigători premii constând în câte o hartă a Daciei.
Felicitări tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestui minunat eveniment care promovează istoria dacilor prin sport, felicitări Corporeanima și Daniel Lixandru!

Rezultate admitere Scoala de Toamna din Valea Alunului 2015 (sesiunea I)

Rezultatele concursului de admitere la Școala de Toamnă din Valea Alunului pentru Doctoranzi în Istorie Veche și Arheologie, ediția a III-a, 3-11 octombrie 2015.

Dat fiind că au rămas câteva locuri libere, se organizează o a doua sesiune de admitere în perioada 1-15 septembrie. Candidații admiși în prima sesiune nu vor fi concurați de către cei ce vor concura în cea de-a doua.

Programul Școlii va fi definitivat în cursul lunii septembrie.

Felicitări tuturor!

Nr. crt.

Nume și prenume

Instituția

Titlul proiectului

1. AIRINEI Adriana Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași Formularul votiv ca expresie a cultului imperial în Dacia romană
2. BAJUSZ Mátyás Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca Material litic din Dacia Porolissensis
3. DRAȘOVEAN Laura-Simona Institut für Prähistorische Archäologie, Berlin Tehnologia si tipologia uneltelor din piatra cioplita din Neoliticul Târziu din Banat 
4. PĂUȘAN Xenia Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca Interdisciplinaritate în arheologie. Metode și tehnici geologice aplicate pentru analiza materialului litic din porta praetoria a castrului roman de la Bologa
5. PREDA Bianca Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” București Piese de metal în tumuli de epoca bronzului în sudul României
6. SÎRBU Livia Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei, Chișinău Complexele funerare ale purtătorilor Culturii Chișinău-Corlăteni (sec. XII-X î.e.n.)
7. SÎRBU Mariana Universitatea de Stat, Chișinău Așa numitele „cenușare” din așezările complexului cultural Noua Sabatinovka-Coslogeni. Caracteristici si semnificație

 

Anunt Scoala de Toamna din Valea Alunului – editia III/2015

Centrul de Studii al Fundației Dacica anunță organizarea celei de-a treia ediții a Școlii de Toamnă din Valea Alunului pentru doctoranzi în Istorie Veche și Arheologie, care se va desfășura în perioada 3-11 octombrie 2015.

Scopul școlii este acela de a oferi doctoranzilor un cadru de întâlnire și dezbatere, posibilitatea contactului cu specialiști din mai multe centre universitare și cu abordări moderne în domeniu, precum și ocazia de a studia istoria „pe viu” la cele mai importante situri și monumente din zonă.

Școala are trei componenete de bază: un pachet de cursuri și workshop-uri, susținute de specialiști din mai multe centre universitare și de cercetare din întreaga țară, o sesiune de comunicări a doctoranzilor, precum și excursii de studiu la situri și monumente de epocă dacică, romană și medievală din zonă.

Cheltuielile de cazare, masă, transport local, precum și cheltuielile necesare desfășurării activităților din program sunt suportate de organizatori.

Sunt disponibile 12 locuri, dintre care 2 sunt rezervate doctoranzilor din Republica Moldova. Înscrierile se pot face până în data de 1 august 2015.

Mai multe detalii pe pagina școlii,  la http://cercetare.dacica.ro/scoala-de-toamna

Vă așteptăm cu drag!

afis 2015 scoala

Cercetari la Sarmizegetusa Regia: cum a fost distrus ”turnul circular”

Nu l-au cercetat, nu l-au publicat, nu au manifestat nici cel mai mic interes pentru el, ba mai mult, au lăsat buldozerele să treacă peste el. Este vorba despre un monument de la Sarmizegetusa Regia practic necunoscut publicului larg, o construcție circulară, probabil unică în lumea dacică, distrusă în 1980 cu ocazia programului de conservare a cetății (ironic, nu-i așa?). Responsabili: arheologii care „stăpâneau” cetatea la acea vreme. Dacă tot nu exista altă soluție, dacă tot era musai să fie distrus, cel puțin să îl fi documentat temeinic, desenat, fotografiat, cercetat în amănunt. Dar nu, singurele informații pe care le avem despre acest monument dispărut datează din 1804 – ce noroc cu austriecii aceia trimiși de Fisc să scotocească situl…

Despre această crimă culturală, tăinuită până acum, tratează raportul de cercetare „Distrugerea turnului circular de la Sarmizegetusa Regia”, din cadrul proiecutului „Lucrările de conservare a cetății Sarmizegetusa Regia din 1980”, derulat de Centrul de Studii al Fundației Dacica. Raportul poate fi citit AICI.

turn disparut2_resize
Locul în care s-a aflat construcția circulară

 

1 iunie la Fundatia Dacica, alaturi de Maria

Anul acesta am sărbătorit 1 iunie… pe 4 iunie! Au devenit deja o tradiție activitățile pe care le organizăm de Ziua Copilului pentru elevii Școlii Generale din Boșorod. Și cum două sărbători sunt mai bune decât una, i-am lăsat pe copii să petreacă Rusaliile în familie și i-am invitat la noi la fundație pe data de 4, pentru a petrece o zi în care să-și pună în valoare talentele artistice și să-și dezlănțuie energia în aer liber.

1

Dacă, la precedentele vizite, copiii din Boșorod au fost arheologi, ceramiști, pictori sau arhitecți, de data asta s-au transformat în graficieni. Au învățat ce înseamnă designul grafic, au inventat fiecare câte un corp de literă și l-au ilustrat prin tehnica colajului, folosind hârtie colorată, frunze și flori. Apoi, cu literele decorate, au alcătuit un mesaj de încurajare pentru colega și prietena lor, Maria Rujoi, aflată la tratament în Italia, pe care o așteaptă cu nerăbdare să revină acasă.

Sapaturi arheologice preventive – Alun 2015

În perioada 10-24 mai 2015 s-au desfășurat cercetări arheologice preventive în satul Alun, pe terasa Dacica 1 din proprietatea Fundației Dacica, în proximitatea cetății dacice Piatra Roșie. Colectivul de cercetare a fost alcătuit din: dr. Iosif Vasile Ferencz (responsabil șantier, Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva), dr. Cristian C. Roman (Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva). Cercetări noninvazive: dr. Dan Ștefan (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” București), dr. Magdalena Ștefan (Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj-Napoca). Voluntari: drd. Raluza-Eliza Bătrînoiu (Universitatea București), Bajusz Matyas și drd. Aurora Pețan (Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca). Rezultatele acestei campanii vor fi făcute publice până la sfârșitul acestui an. Mulțumim pentru sprijin Pensiunii Dacica.

Simpozionul National din Valea Alunului, editia a II-a, 8-10 mai 2015

 

AFIS 2015 FINAL_resize

Al doilea simpozion ştiinţific organizat de Fundaţia Dacica, între 8-10 mai 2015, la pensiunea turistică din satul Alun, va fi dedicat unui domeniu de nişă, cel puţin în România. La acest moment istoric se vorbeşte relativ mult despre „peisaje arheologice”, iar subiectul pare să aibă o considerabilă popularitate pe reţelele de socializare, dar şi pe reţelele de ştiinţă, precum Academia.edu. În realitate, metodologia „landscape” şi instrumentele asociate – precum aplicaţiile din clasa GIS – sunt încă sub embargoul necunoaşterii, lista potenţialilor contributori fiind relativ scurtă.

Tema generală a simpozionului – propusă de Fundaţia Dacica – este mai mult decât binevenită. Este de dorit ca cei câţiva arheologi preocupaţi de relaţia dintre mediu şi societăţile din trecutul mai mult sau mai puţin îndepărtat să se cunoască mai bine, atât la nivelul relaţiei personale, cât şi la nivelul preocupărilor ştiinţifice. Dacă istoria arheologiei româneşti – cu referire, desigur, la cea practicată în interiorul graniţelor României, sau de cetăţeni români, indiferent unde activează – este una a „secretului profesional” şi a personalităţilor puternic profilate, emanciparea în zona aplicaţiilor GIS este condiţionată de capacitatea de cooperare. Viteza cu care se produce inovaţia pentru aplicaţiile informatice – foarte mare exact pe segmentul de interes – face ca soarta „lupilor singuratici” să nu fie deloc una bună, prognoze favorabile existând însă, cert, pentru „haitele” bine organizate. Cooperarea pe segmentul tehnologic, fie sub forma unor consfătuiri periodice, fie sub forma partajării unor resurse, nu exclude performanţa individuală şi competitivitatea (sau competiţia), ci doar o pregăteşte. Dacă acest lucru se va înţelege şi pe o piaţă arheologică atât de dominată de individualism, atunci avem premisa unei dezvoltări mai dinamice în perioada imediat următoare.

Fără a ne propune, la acest moment, realizarea unor conexiuni instituţionalizate, dorim să edificăm relaţii profesionale bazate pe partajarea resurselor tehnologice – resurse extrem de limitate într-o ţară în care investiţia în cercetare se zbate undeva între 0,2-0,3% din PIB; şi dacă nu putem să sperăm în creşterea spectaculoasă a resurselor financiare, putem spera în utilizarea lor mai raţională, evitând investiţii inutile sau neinspirate, iar faptul din urmă stă în puterea noastră să îl realizăm.

Organizatorii simpozionului speră ca întâlnirea de la Alun să fie primul pas către realizarea unei comunităţi informale a „arheologilor digitali”, a cărei activitate să compenseze absenţa cvasi-totală a interesului în curricula universitară, să uşureze tinerilor în curs de formare accesul la tehnologii de ultimă oră, pentru obţinerea unor competenţe de rang european.

Dr. Eugen S. Teodor

_______________________________________

Comitetul științific

dr. Eugen S. Teodor

dr. Magdalena M. Ştefan

dr. Vlad Lăzărescu

Comitetul de organizare

Aurora Pețan

Raluca Eliza-Bătrînoiu

Marian Coman

cercetare.dacica.ro/simpozion

_______________________________________

PROGRAM

Vineri, 8 mai 2015

 

10:00

Cuvânt de deschidere din partea Fundației Dacica

  Dr. Eugen S. TEODOR, cuvânt introductiv: „Landscape archaeology” în căutarea dreptului de cetate, în arheologia românească

Sesiune de comunicări. Partea I

Moderator: Dr. Habil. Coriolan Horațiu Opreanu

 

10:30 Dr. Dorel MICLE – Universitatea de Vest Timișoara

Particularităţi ale analizei geomorfologice în arheologia peisajului

11:00 Dr. Constantin HAITĂ – Muzeul Național de Istorie a României, Centrul Național de Cercetări Pluridisciplinare, București

Tell-urile gumelnițene de la Dunărea de Jos. Condiții geomorfologice pentru reconstituirea peisajului

11:30 Dr. Cosmin SUCIU, Dr. Victor BUNOIU – Muzeul Banatului Timișoara

Distrugerea movilelor de pământ din Banat. Studiu de caz: zona Dudeștii Vechi, Teremia Mică, Vâlcani

12:00 Dr. Andrei ASĂNDULESEI – Departamentul de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul Științe, Platforma de Cercetare Interdisciplinară Arheoinvest, Iași

Dr. Ionuț Cristi NICU – Departamentul de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul Științe, Platforma de Cercetare Interdisciplinară Arheoinvest, Iași

Dr. Robin BRIGAND – Lab. Trajectoires (UMR CNRS 8215), Maison Archéologie et Ethnologie, 21 allée de l’Université, 92023 Nanterre cedex.

Dr. Radu PÎRNĂU – Colectivul de Geografie, Academia Română, Filiala Iași

Dr. Alin MIHU-PINTILIE – Institutul de Arheologie, Academia Română, Filiala Iași

Analize GIS și investigații non-invazive în situri arheologice preistorice din nord-estul României

12:30 Pauză de cafea
13:00 Drd. Alexandru HEGYI – Universitatea de Vest Timișoara

Între eficiență și redundanță – modele predictive în arheologie

13:30 Dr. Maria-Magdalena ȘTEFAN – Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj-Napoca

Dr. Dan ȘTEFAN – Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” București

Peisaje arheologice la finele celei de-a doua epoci a fierului în sud-estul Transilvaniei

14:00 Dr. Aurora PEȚAN – Centrul de Studii al Fundației Dacica

Peisaje terasate în zona capitalei Regatului Dac

14:30 Pauză de prânz

  

Sesiune de comunicări. Partea a II-a

Moderator: Dr. Dorel Micle

 

16:00 Dr. Vlad Andrei LĂZĂRESCU – Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj-Napoca

Proiectul PoroLIMES. O abordare interdisciplinară a peisajului arheologic din zona de nord a frontierelor Daciei

16:30 Dr. Habil. Coriolan Horațiu OPREANU – Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj-Napoca

Rezultate științifice recente si perspective de viitor in studiul sectorului de limes din zona Porolissum

17:00 Drd. Andrei STAVILĂ –  Universitatea de Vest Timișoara

Structuri liniare de pământ din Banat în contextul arheologiei peisajului. Valul roman III

17:30 Dr. Alexandra TEODOR –  Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București

Integrare de surse cartografice pentru zone urbane. Studiu de caz: Mangalia

18:00 Pauză de cafea
18:30 Dr. Eugen S. TEODOR – Muzeul Național de Istorie a României București

Contribuții ale cartografiei și toponimiei la reconstrucția peisajului istoric

19:00 Drd. Ünige BENCZE – Central European University Budapest

Landscape or land use? At the Pauline monastery from Sâncraiul de Mureş

19:30 Dr. Mihai FLOREA – Muzeul Național de Istorie a României București

De la Ilfovul istoric la Regiunea de dezvoltare București-Ilfov. Analiza patrimoniului imobil

  

Sâmbătă, 9 mai 2015

Excursie documentară

 Duminică, 10 mai 2015

Plecarea participanților