Proiectul DACICA reprezintă o inițiativă cultural-științifică ce reunește sub aceeași siglă patru structuri constituite pe parcursul ultimului deceniu cu scopul de a acoperi cele mai importante direcții de valorificare a istoriei și patrimoniului dacic: protejarea și promovarea patrimoniului (Fundația Dacica), cercetare științifică (Centrul de Studii al Fundației Dacica), activitate editorială (Editura Dacica) și turism cultural (Pensiunea Dacica). Nucleul de inițiativă îl constituie Fundația Dacica, reprezentată prin fondatorii săi: dl Dan Romalo (sponsor fondator), prof. dr. Valeria Guțu-Romalo, dr. Aurora Pețan (coordonare generală și științifică) și arh. Marian Coman (coordonare logistică și implementare). Sediul activităților Dacica se află în satul Alun, comuna Boșorod, jud. Hunedoara, la poalele cetății dacice Piatra Roșie.

Fundația Dacica a luat ființă în anul 2009 având ca scop principal cercetarea, promovarea și protejarea patrimoniului dacic. Deține un patrimoniu imobiliar în Valea Alunului (Campusul Dacica) ce are ca destinație desfășurarea de activități științifice, culturale și de turism.

Centrul de Studii al Fundației Dacica a fost creat în anul 2011 sub egida Fundației. Urmărește desfășurarea de programe de cercetare în domeniul istoriei vechi și al arheologiei, ce vizează cu precădere epoca dacică, precum și sprijinirea comunității științifice, în special a tinerilor cercetători.

Pensiunea Dacica a fost creată în anul 2014 cu scopul de a contribui la dezvoltarea turismului cultural în zona cetăților dacice, de a susține activitățile Centrului de Studii, precum și de a sprijini comunitatea locală.

Editura Dacica a fost înființată în anul 2006. Asigură latura editorială a proiectelor desfășurate de Centrul de Studii, dar desfășoară și proiecte editoriale proprii cu scop științific și educativ.

ULTIMELE ARTICOLE DE PE BLOG
International Conference „Preservation and Promotion of World Heritage Sites”, Sighișoara, October 10-14, 2018
Centrul de Studii al Fundației Dacica a fost prezent cu două comunicări la Conferința Internațională „Past for the Future, Future for the Past: Preservation and Promotion of World Heritage Sites”, organizată de Institutul de Arheologie din Iași în colaborare cu Primăria Sighișoara și Institutul Național al Patrimoniului în perioada 10-14 octombrie 2018, la Sighișoara.


24th Annual Meeting of European Association of Archaeologists, 5-8 September 2018, Barcelona
În perioada 5-8 septembrie 2018 Centrul de Studii al Fundației Dacica a fost reprezentat la 24th Annual Meeting of European Association of Archaeologists, care a avut loc la Barcelona.


Ziua Cetății dacice Piatra Roșie, ediția a IV-a, 2018
În data de 25 august 2018, Fundația Dacica, în colaborare cu Pensiunea Dacica, a organizat cea de-a patra ediție a Zilei Cetății dacice Piatra Roșie.