Proiectul DACICA reprezintă o inițiativă cultural-științifică ce reunește sub aceeași siglă patru structuri constituite pe parcursul ultimului deceniu cu scopul de a acoperi cele mai importante direcții de valorificare a istoriei și patrimoniului dacic: protejarea și promovarea patrimoniului (Fundația Dacica), cercetare științifică (Centrul de Studii al Fundației Dacica), activitate editorială (Editura Dacica) și turism cultural (Pensiunea Dacica). Nucleul de inițiativă îl constituie Fundația Dacica, reprezentată prin fondatorii săi: dl Dan Romalo (sponsor fondator), prof. dr. Valeria Guțu-Romalo, dr. Aurora Pețan (coordonare generală și științifică) și arh. Marian Coman (coordonare logistică și implementare). Sediul activităților Dacica se află în satul Alun, comuna Boșorod, jud. Hunedoara, la poalele cetății dacice Piatra Roșie.

Fundația Dacica a luat ființă în anul 2009 având ca scop principal cercetarea, promovarea și protejarea patrimoniului dacic. Deține un patrimoniu imobiliar în Valea Alunului (Campusul Dacica) ce are ca destinație desfășurarea de activități științifice, culturale și de turism.

Centrul de Studii al Fundației Dacica a fost creat în anul 2011 sub egida Fundației. Urmărește desfășurarea de programe de cercetare în domeniul istoriei vechi și al arheologiei, ce vizează cu precădere epoca dacică, precum și sprijinirea comunității științifice, în special a tinerilor cercetători.

Pensiunea Dacica a fost creată în anul 2014 cu scopul de a contribui la dezvoltarea turismului cultural în zona cetăților dacice, de a susține activitățile Centrului de Studii, precum și de a sprijini comunitatea locală.

Editura Dacica a fost înființată în anul 2006. Asigură latura editorială a proiectelor desfășurate de Centrul de Studii, dar desfășoară și proiecte editoriale proprii cu scop științific și educativ.