Programul Scolii de Toamna din Valea Alunului, editia a IV-a, 2016

 Programul Școlii de Toamnă din Valea Alunului pentru doctoranzi în Istorie Veche și Arheologie

Ediția a IV-a, 1-9 octombrie 2016

afis-stva-2016

 

Sâmbătă, 1 oct. Sosirea participanților

Duminică, 2 oct. Excursie la Roșia Montană, pe traseul Alun – Călan – Simeria Veche – Șoimuș  – Brad  – Buceș Vulcan – Abrud – Roșia Montană – Zlatna – Almașu Mare – Ardeu – Geoagiu – Orăștie – Alun. Se vizitează și muzeele/colecțiile de la Brad, Roșia Montană, Almașu Mare și Orăștie.

Ghidaj: dr. Mihai Căstăian. Masa de prânz: restaurantul Filonul de Aur din Abrud. Transport cu autocarul.

 

Luni, 3 oct.

09-13. Natura și valențele patrimoniului arheologic. Dr. Valeriu CAVRUC, Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni Sfântu Gheorghe

16-20. Managementul și integrarea datelor topografice și arhitecturale în documentația arheologică. Dr. Alexandra TEODOR, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București

Starea de conservare a monumentelor de pe Limes Transalutanus. Dr. Eugen S. TEODOR, Muzeul Național de Istorie al României

 

Marți, 4 oct. 

09-13. Om, spațiu geografic și organizare teritorială. Teoria hărților mentale privind adaptabilitatea la mediu și exploatarea reliefului de către om în Preistorie. Lect. Dr. Dorel MICLE, Universitatea de Vest, Timișoara

16-20. Constructori și elite conducătoare în tellul neolitic de la Uivar (mileniul VI-V BC). Prof. Dr. Florin DRAȘOVEAN, Muzeul Banatului, Timișoara

 

Miercuri, 5 oct.

09-13. Sesiune de comunicări a studenților

16-19. Excursie la cetatea dacică Piatra Roșie. Ghidaj: dr. Aurora Pețan.

 

Joi, 6 oct.

09-13. Sedimentologie și micromorfologie. Aplicații în arheologie. Dr. Constantin HAITĂ, Muzeul Național de Istorie al României, București

16-20. Ars vitraria experimentalis. Introducere în istoria și arheologia veselei de sticlă antice. Dr. Sever-Petru BOȚAN, Institutul de Arheologie Iași

 

Vineri, 7 oct.

09-13. Geo-științe aplicate în cercetarea arheologică. Instrumente teoretice și practice de caracterizare și probare geologică a unui sit. Dr. Valentina CETEAN, Institutul Geologic al României, București

16-20. Palinologia – o „unealtă” pentru reconstituirea mediului din trecut. Aplicații în arheologie. Dr. Ioan TANȚĂU, Facultatea de Biologie și Geologie, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Seară de folk cu Adriana ANDREICA

 

Sâmbătă, 8 oct.

09-17. Excursie off-road la Sarmizegetusa Regia pe traseul Costești – Prihodiște – Poiana Omului – Rudele – Meleia – Șteaua Mică – Godeanu – Muncel – Sarmizegetusa Regia.

18-20. Ideologie și simbolism în arta tracilor nordici (sec. V-III a. Chr.). Dr. Valeriu SÎRBU, Muzeul Brăilei / Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” București

 

Duminică, 9 oct. Închiderea școlii. Plecarea participanților

 

Sesiunea de comunicări a studenților, miercuri, 5 octombrie

Moderator: Raluca Eliza-BĂTRÎNOIU

 

09:00 – 09:20
Serghei HEGHEA, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei, Chișinău
Așezarea eneolitiсă târzie Brânzеni III – Țiganca (repere istoriografice)

09:20 – 09:40
Victoria SURDU, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei Chișinău
Cercetarea istoriografică a culturii Iamnaia târzii în spațiul carpato-nistrean

09:40 – 10:00
Xenia POP, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca
Artefacte din materii dure de animale din situl de epoca bronzului de la Pecica „Șanțul Mare”

10:00 – 10:20
Ciprian LAZANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Metalurgia bronzului din perioada târzie a epocii bronzului din Podișul Bârladului

10:20 – 10:40
Livia SÎRBU, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei, Chișinău
Așezarea hallstattiană timpurie Trinca – Izvorul lui Luca: retrospective și perspective

10:40 – 11:00. Pauză de cafea

11:00 – 11:20
Mátyás BAJUSZ, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
Cariera de piatră a castrului de la Românași

11:20 – 11:40
Xenia PĂUȘAN, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
Elemente temporare utilizate în protecția secțiunilor arheologice

11:40 – 12:00
Cassian COLBAN Cassian, Universitatea de Vest Timișoara
O privire retrospectivă asupra economiei pastorale din Munții Șureanu. Analiza corespondenței dintre traseele de transhumanță si obârșia izvoarelor din golul alpin

12:00 – 12:20
Cristian OPREAN, Universitatea de Vest Timișoara
Fauna din Piața Libertății din Timișoara descoperită în urma cercetărilor arheologice preventive, Campania 2013-2014

12:20 – 12:40
Bogdan CRAIOVAN, Universitatea de Vest Timișoara
La răscruce de civilizații. Habitatul medieval urban din Timișoara secolelor XV-XVI

12:40 – 13:00
Ilka BOÉR, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
Judith şi Holofern. O scenă din Vechiul Testament pe cahle din secolul XVI-lea din Cluj-Napoca

Discuții finale

 http://cercetare.dacica.ro/scoala-de-toamna

Ziua cetatii dacice Piatra Rosie – editia a III-a, 27 august 2016

În fiecare an, în ultima sâmbătă a lunii august își dau mâna Ziua Cetății dacice Piatra Roșie (organizată de Fundația Dacica) și Maratonul Dacilor (organizat de Asociatia Corporeanima), ambele aflate acum la cea de-a treia ediție. Așa că ne-am adunat la sediul Fundației Dacica, am povestit despre cetatea Piatra Roșie, am făcut o excursie la misterioasele sale ruine, am sărbătorit printr-un prânz dacic, am amenajat un punct de alimentare, tot cu bucate dacice, pentru alergătorii care urmau să treacă prin apropiere și am dat câteva premii câștigătorilor. Le mulțumim participanților, a fost grozav, ne revedem la anul!

Evaluarea raportului catre UNESCO cu privire la Cetatile Dacice

Raportul cu privire la Cetățile dacice din Munții Orăștiei Periodic Reporting – second cycle elaborat pentru World Heritage Center (UNESCO) de către managerii de sit din județele Hunedoara și Alba și avizat de către Institutul Național al Patrimoniului prin Punctul Național Focal pentru Patrimoniu Cultural UNESCO a fost publicat online în data de 13 octombrie 2014.

La o parcurgere superficială a acestui raport, ies în evidență multe date false (existența unor multiple surse de finanțare pentru restaurarea acestor cetăți, inclusiv donații internaționale, existența unui muzeu de sit, a căilor de acces adecvate la toate cetățile, a mijloacelor de informare, absența factorilor negativi care afectează monumentele și prezența unui număr mare de factori pozitivi, inexistenți în realitate, starea de conservare bună a monumentelor ș.a.). Prin urmare, Fundația Dacica a considerat necesară o analiză amănunțită a raportului și o evaluare obiectivă a acestuia.

evaluare periodic reporting- coperta

Raportările periodice reprezintă un instrument de bază prin intermediul căruia se implementează prevederile Convenției de la Paris. Statele-Părți sunt obligate să participe la cicluri de rapoarte organizate o dată la 6 ani. Această obligație derivă din art. 29 al Convenției, coroborat cu cap. V al Ghidului Operațional pentru implementarea Convenției. Până în prezent au fost organizate două astfel de cicluri, cel de-al doilea încheindu-se în 2014 (pentru țările din Europa).

Scopul acestor raportări este acela de a oferi o evaluare a stadiului de implementare a Convenției de către Statele-Părți, de a facilita actualizarea informațiilor despre monumentele înscrise și de a înregistra eventualele modificări ale stadiului de conservare al acestora. Acest proces trebuie să ducă la formularea unor strategii pentru îmbunătățirea capacităților Statelor-Părți și la dezvoltarea unor mecanisme mai durabile de conservare a proprietăților statelor respective. Totodată, în baza acestor rapoarte, WHC urmărește o evaluare globală a portofoliului său de monumente. Rapoartele periodice permit WHC să evalueze condițiile în care se află aceste monumente și, atunci când este necesar, să decidă cu privire la adoptarea de măsuri specifice pentru a rezolva problemele și provocările recurente. Pentru managerii de situri, se așteaptă ca raportările periodice să constituie un exercițiu util în activitatea lor. În sfârșit, raportările periodice constituie un mecanism de cooperare regională și schimb de informații și experiențe între Statele-Părți cu privire la implementarea Convenției.

Concluzia analizei efectuate de Fundația Dacica este următoarea:

Raportul elaborat de cei doi manageri de sit și avizat de coordonatorul Punctului Focal Național cuprinde o cantitate mare de date false sau inexacte, fapt ce reprezintă o încălcare flagrantă de către România a Convenției de la Paris pentru protejarea Patrimoniului Mondial Cultural și Natural.

Consecințele acestui fals se vor resimți pe două planuri.

Pe de o parte, ocultarea situației reale a acestor monumente le privează de posibilitatea de a beneficia de ajutor din partea UNESCO. Rolul acestor raportări este acela de a identifica probleme și de a se găsi soluții pentru rezolvarea acestora. WHC pune la dispoziție fonduri, specialiști și consultanță, implicându-se activ în rezolvarea problemelor semnalate. Rolul acestui organism este să ajute, nu să sancționeze.

Pe de altă parte, datele false furnizate au fost / vor fi utilizate de către WHC pentru realizarea de statistici și evaluări, cu scopul implementării unor strategii regionale, și sunt la dispoziția membrilor și partenerilor WHC, precum și a publicului larg,  ducând la deformarea statisticilor și studiilor în care vor fi utilizate și, implicit, la dezinformare.

Nu în ultimul rând, imaginea României poate avea de suferit în urma furnizării acestor date false.

În cazul Cetăților Dacice din Munții Orăștiei raportul a fost întocmit de Constantin Inel (pentru cetatea Căpâlna) și Cătălin Cristescu (pentru cele 5 cetăți din jud. Hunedoara) și a fost avizat de Daniela Mihai (Institutul Național al Patrimoniului). În raport se arată că, la elaborarea acestuia, pe lângă autoritatea centrală și managerul de sit, au participat și comunitatea locală și experți externi.

Conform Ghidului Operațional pentru Implementarea Convenției pentru Patrimoniul Mondial, Punctul Național Focal pentru Patrimoniul Cultural UNESCO transmite secretariatului WHC datele managerilor de sit, iar aceștia primesc parole de acces la platforma online pentru completarea rapoartelor. Dl Cătălin Cristescu susține, într-un interviu difuzat de Antena 3 în data de 26 iunie 2016 și preluat de ediția online a ziarului Jurnalul Național din data de 2 august 2016, că nu el este cel care a completat răspunsurile (sau unele dintre acestea) din formularul raportului.

Urmare a celor de mai sus, am solicitat Institutului Național al Patrimoniului să identifice persoanele care au avut acces la platforma WHC pentru Cetățile dacice din Munții Orăștiei și care se fac răspunzătoare de datele false furnizate către UNESCO. De asemenea, am solicitat tragerea la răspundere a acestor persoane.

Evaluarea raportului a fost publicată în data de 24 august 2016 și este semnată de dr. arhg. Aurora Pețan. Poate fi accesată aici: Evaluare a Raportării Periodice către World Heritage Center (Periodic Reporting – Second Cycle) cu privire la Cetățile dacice din Munții Orăștiei.

Foto: Atelierele DACICA, editia 1, Geo-stiinte aplicate în cercetarea arheologica

În perioada 9-12 aprilie 2016 s-a desfășurat primul atelier organizat de Centrul de Studii al Fundației Dacica. Tema atelierului au constituit-o geo-științele aplicate în cercetarea arheologică, iar lector a fost dr. geol. Valentina Cetean, de la Institutul Geologic al României. Am vizitat cariere de piatră exploatate în antichitate și în prezent, am participat la cursuri teoretice, am învățat ce metode și unelte poate folosi un arheolog pentru a obține un set de informații geologice minimale în legătură cu situl pe care îl cercetează, dar și ce trebuie să solicite unui specialist geolog, pentru a obține informații avansate. Mulțumim doamnei Valentina Cetean pentru implicarea deosebită, grupului entuziast și dornic de învățat lucruri noi care a participat la atelier, reprezentanților Marmosim Simeria, care ne-au prezentat tehnicile actuale de prelucrare a pietrei și ne-au primit în cariera de la Pietroasa și, nu în ultimul rând, micuței Sofia, care ne-a îmbogățit cu prezența ei.

Valentina Cetean – Studiu mineralogic privind tipurile de roci din santierul arheologic Ardeu

A fost publicat un nou raport al Centrului de Studii al Fundației Dacica, de data aceasta în cadrul proiectului PetroDac. Raportul este semnat de dr. geol. Valentina Cetean (Institutul Geologic al României) și are ca subiect tipurile de roci din șantierul arheologic Ardeu-Cetățuia, jud. Hunedoara. Este un studiu preliminar, care va fi urmat de o cercetare mai amplă în colaborare cu colegii arheologi care studiază acest sit.

Raportul poate fi citit aici:

Valentina Cetean – Studiu mineralogic preliminar privind tipurile de roci din șantierul arheologic Ardeu-Cetățuia, jud. Hunedoara

sau pe Academia.edu.

 

Pages from 2016-8

Atelierele DACICA, editia I – Geo-stiinte aplicate in cercetarea arheologica

CENTRUL DE STUDII AL FUNDAȚIEI DACICA

 vă invită la

 ATELIERELE DACICA

EDIȚIA I

 10-12 aprilie 2016

Alun, jud. Hunedoara

 GEO-ȘTIINȚE APLICATE ÎN CERCETAREA ARHEOLOGICĂ.

INSTRUMENTE TEORETICE ȘI PRACTICE DE CARACTERIZARE GEOLOGICĂ A UNUI SIT

 Lector: dr. geol. Valentina CETEAN, Institutul Geologic al României, București

 

Afis atelier 1

Programul atelierului include cursuri, aplicații practice și deplasări în teren. Cursurile se vor axa pe metodologii de investigare geologică aplicabile în domeniul arheologiei, uneltele geologului profesionist sau ale celui interesat de aceste informații în cercetarea în teren sau în cea preliminară, principalele tipuri de roci, diferite metode de identificare a caracteristicilor vizuale, tehnici de analiză instrumentală pentru determinarea proprietăților fizice ale rocilor.

Având ca țintă finală dobândirea unor cunoștințe mai detaliate privind utilizarea pietrei în construcții (ca fundament, ca elemente de zidărie, pavaje exterioare sau finisaje), dar și la confecționarea unor artefacte, se vor aduce în discuție caracteristici cum sunt durabilitatea și comportamentul la intemperii, lucrabilitatea unei roci si modul în care acestea influențează tehnicile constructive.

Aplicațiile în teren se vor desfășura în zona cu calcare de la Grădiștea de Munte (Dealul Dosul Vârtoapelor – Cornu Pietrei) și în carierea de andezit Pietroasa-Deva. Vom face și o vizită la Marmosim-Simeria, pentru a vedea tehnicile moderne de prelucrare a pietrei.

Toate cheltuielile sunt suportate de organizatori, în colaborare cu Pensiunea Dacica (mai puțin transportul participanților până la sediul Centrului).

Locuri disponibile: 10.

Grup țintă: studenți, absolvenți și cercetători din domeniul arheologiei, istoriei, arhitecturii și domenii conexe.

Înscrierile se fac prin trimiterea unui CV și a unei scrisori de intenție până la data de 6 aprilie 2016 la email centrul@dacica.ro.

Contact: Centrul de Studii al Fundației Dacica, sat Alun nr. 1, com. Boșorod, jud. Hunedoara, tel. 0354-086162, email: centrul@dacica.ro

Responsabil grup/ detalii suplimentare: drd. Xenia Pausan, e-mail: xenia.pausan@yahoo.com, tel. 0755458117

Vă așteptăm cu drag!

 

 

Revista ReDIVA nr. III/2015

Vă anunțăm apariția numărului III/2015 al Revistei Doctoranzilor în Istorie Veche și Arheologie (ReDIVA), editată de Fundația Dacica. Conținutul se găsește integral online la adresa http://rediva.ro/numere/2015-3/

rediva_3_2015

Sumar:

Petru CIOCANI, Andrea JOZSA
Discontinuity in the archaeological research: Neolithic and Eneolithic sites in the surroundings of Dudeștii Vechi

Laura-Simona DRAȘOVEAN
Small lithic assemblages from the Bronze Age tell  Pecica-Șanțul Mare (2008-2011 campaigns)

Raluca-Eliza BĂTRÎNOIU
The dynamics of habitation in Wallachia during the 4th – 1st centuries BC

Aurora PEȚAN
Another unknown stone structure in Sarmizegetusa Regia’s sacred zone recorded in writings of the 19th century

Csaba SZABÓ
Placing the Gods. Sanctuaries and sacralized spaces in the settlements of Apulum

Nicholas Márquez-Grant, Linda Fibiger (Editors), The Routledge Handbook of Archaeological Human Remains and Legislation, 2011 (Kathryn Grow ALLEN)

Julietta Steinhauer, Religious Associations in the Post-Classical Polis, 2014 (Csaba SZABÓ)

Radu Harhoiu, Daniel Spânu, Erwin Gáll, Barbari la Dunăre [Barbarians at the Danube], 2011 (Sergiu-Gabriel ENACHE)