Ziua cetatii dacice Piatra Rosie – editia a III-a, 27 august 2016

În fiecare an, în ultima sâmbătă a lunii august își dau mâna Ziua Cetății dacice Piatra Roșie (organizată de Fundația Dacica) și Maratonul Dacilor (organizat de Asociatia Corporeanima), ambele aflate acum la cea de-a treia ediție. Așa că ne-am adunat la sediul Fundației Dacica, am povestit despre cetatea Piatra Roșie, am făcut o excursie la misterioasele sale ruine, am sărbătorit printr-un prânz dacic, am amenajat un punct de alimentare, tot cu bucate dacice, pentru alergătorii care urmau să treacă prin apropiere și am dat câteva premii câștigătorilor. Le mulțumim participanților, a fost grozav, ne revedem la anul!

Evaluarea raportului catre UNESCO cu privire la Cetatile Dacice

Raportul cu privire la Cetățile dacice din Munții Orăștiei Periodic Reporting – second cycle elaborat pentru World Heritage Center (UNESCO) de către managerii de sit din județele Hunedoara și Alba și avizat de către Institutul Național al Patrimoniului prin Punctul Național Focal pentru Patrimoniu Cultural UNESCO a fost publicat online în data de 13 octombrie 2014.

La o parcurgere superficială a acestui raport, ies în evidență multe date false (existența unor multiple surse de finanțare pentru restaurarea acestor cetăți, inclusiv donații internaționale, existența unui muzeu de sit, a căilor de acces adecvate la toate cetățile, a mijloacelor de informare, absența factorilor negativi care afectează monumentele și prezența unui număr mare de factori pozitivi, inexistenți în realitate, starea de conservare bună a monumentelor ș.a.). Prin urmare, Fundația Dacica a considerat necesară o analiză amănunțită a raportului și o evaluare obiectivă a acestuia.

evaluare periodic reporting- coperta

Raportările periodice reprezintă un instrument de bază prin intermediul căruia se implementează prevederile Convenției de la Paris. Statele-Părți sunt obligate să participe la cicluri de rapoarte organizate o dată la 6 ani. Această obligație derivă din art. 29 al Convenției, coroborat cu cap. V al Ghidului Operațional pentru implementarea Convenției. Până în prezent au fost organizate două astfel de cicluri, cel de-al doilea încheindu-se în 2014 (pentru țările din Europa).

Scopul acestor raportări este acela de a oferi o evaluare a stadiului de implementare a Convenției de către Statele-Părți, de a facilita actualizarea informațiilor despre monumentele înscrise și de a înregistra eventualele modificări ale stadiului de conservare al acestora. Acest proces trebuie să ducă la formularea unor strategii pentru îmbunătățirea capacităților Statelor-Părți și la dezvoltarea unor mecanisme mai durabile de conservare a proprietăților statelor respective. Totodată, în baza acestor rapoarte, WHC urmărește o evaluare globală a portofoliului său de monumente. Rapoartele periodice permit WHC să evalueze condițiile în care se află aceste monumente și, atunci când este necesar, să decidă cu privire la adoptarea de măsuri specifice pentru a rezolva problemele și provocările recurente. Pentru managerii de situri, se așteaptă ca raportările periodice să constituie un exercițiu util în activitatea lor. În sfârșit, raportările periodice constituie un mecanism de cooperare regională și schimb de informații și experiențe între Statele-Părți cu privire la implementarea Convenției.

Concluzia analizei efectuate de Fundația Dacica este următoarea:

Raportul elaborat de cei doi manageri de sit și avizat de coordonatorul Punctului Focal Național cuprinde o cantitate mare de date false sau inexacte, fapt ce reprezintă o încălcare flagrantă de către România a Convenției de la Paris pentru protejarea Patrimoniului Mondial Cultural și Natural.

Consecințele acestui fals se vor resimți pe două planuri.

Pe de o parte, ocultarea situației reale a acestor monumente le privează de posibilitatea de a beneficia de ajutor din partea UNESCO. Rolul acestor raportări este acela de a identifica probleme și de a se găsi soluții pentru rezolvarea acestora. WHC pune la dispoziție fonduri, specialiști și consultanță, implicându-se activ în rezolvarea problemelor semnalate. Rolul acestui organism este să ajute, nu să sancționeze.

Pe de altă parte, datele false furnizate au fost / vor fi utilizate de către WHC pentru realizarea de statistici și evaluări, cu scopul implementării unor strategii regionale, și sunt la dispoziția membrilor și partenerilor WHC, precum și a publicului larg,  ducând la deformarea statisticilor și studiilor în care vor fi utilizate și, implicit, la dezinformare.

Nu în ultimul rând, imaginea României poate avea de suferit în urma furnizării acestor date false.

În cazul Cetăților Dacice din Munții Orăștiei raportul a fost întocmit de Constantin Inel (pentru cetatea Căpâlna) și Cătălin Cristescu (pentru cele 5 cetăți din jud. Hunedoara) și a fost avizat de Daniela Mihai (Institutul Național al Patrimoniului). În raport se arată că, la elaborarea acestuia, pe lângă autoritatea centrală și managerul de sit, au participat și comunitatea locală și experți externi.

Conform Ghidului Operațional pentru Implementarea Convenției pentru Patrimoniul Mondial, Punctul Național Focal pentru Patrimoniul Cultural UNESCO transmite secretariatului WHC datele managerilor de sit, iar aceștia primesc parole de acces la platforma online pentru completarea rapoartelor. Dl Cătălin Cristescu susține, într-un interviu difuzat de Antena 3 în data de 26 iunie 2016 și preluat de ediția online a ziarului Jurnalul Național din data de 2 august 2016, că nu el este cel care a completat răspunsurile (sau unele dintre acestea) din formularul raportului.

Urmare a celor de mai sus, am solicitat Institutului Național al Patrimoniului să identifice persoanele care au avut acces la platforma WHC pentru Cetățile dacice din Munții Orăștiei și care se fac răspunzătoare de datele false furnizate către UNESCO. De asemenea, am solicitat tragerea la răspundere a acestor persoane.

Evaluarea raportului a fost publicată în data de 24 august 2016 și este semnată de dr. arhg. Aurora Pețan. Poate fi accesată aici: Evaluare a Raportării Periodice către World Heritage Center (Periodic Reporting – Second Cycle) cu privire la Cetățile dacice din Munții Orăștiei.

Comunicat cu privire la un abuz comis de reprezentantii administratiei monumentului UNESCO Sarmizegetusa Regia

[Comunicatul în format PDF]

În data de 11 noiembrie a.c. doi reprezentanți ai Fundației Dacica (dr. Aurora Pețan – președinte și arh. Marian Coman – vicepreședinte) au efectuat o deplasare la Sarmizegetusa Regia împreună cu alte două persoane și s-au îndreptat spre sit dinspre Valea Godeanului, pe poteca turistică ce pornește din apropierea fostei stații CF „Cetate” (în condițiile în care Valea Albă era închisă datorită modernizării drumului de acces).

Cunoscând că regulamentul de vizitare permite accesul în sit numai prin locuri marcate, iar poteca dinspre Valea Godeanului duce în zona sacră, unde nu există punct de acces autorizat în sit, am ocolit zona sacră, cu intenția de a ajunge la poarta de vest a cetății și a pătrunde regulamentar în sit.

În drum spre poarta de vest am fost abordați de jandarmi și angajați ai firmei de pază, care, alertați de câini, au venit la noi din zona sacră și din parcare, ne-au înconjurat și ne-au fotografiat, supunându-ne unui tratament umilitor și ironizându-ne că le testăm vigilența. Ni s-a comunicat că am comis două abateri: am intrat în zona administrată de Consiliul Județean și am venit pe un traseu neomologat.

Am solicitat să ni se explice de unde ne-am fi putut informa cu privire la limitele zonei administrate și la modul în care aceste limite sunt marcate. Ni s-a răspuns că din hotărârea nr. 186 a Consiliului Județean Hunedoara și ni s-a arătat un semn făcut cu vopsea roșie pe un copac, reprezentând litera A, care marchează limita zonei administrate.

marcaj zona administrata
Marcajul zonei administrate

Deși am explicat limpede care a fost intenția noastră, unul dintre jandarmi (al cărui nume nu l-am reținut, dar care a afirmat că ne cunoaște) ne-a adresat întrebări insinuante repetate în legătură cu scopul prezenței noastre în zona administrată. Am fost escortați la poarta de vest, unde alți angajați ai firmei de pază ne-au făcut fotografii. Am cumpărat bilete pentru a intra în sit și am așteptat verdictul oamenilor legii.

Ni s-a comunicat că vom fi sancționați cu avertisment și ni s-au cerut documentele de identitate pentru verificare în baza de date. După aproximativ 20 de minute, jandarmul ne-a comunicat că nu am încălcat regulamentul, dat fiind că am venit în timpul programului și am cumpărat bilete.

L-am întrebat de ce ne-au abordat în pădure, dacă nu am încălcat regulamentul, și ne-a răspuns că erau în patrulare prin zonă. La întrebarea dacă ne putem întoarce pe același traseu, ni s-a răspuns pozitiv, dar am fost avertizați să nu mai trecem prin zona administrată (deși tocmai ni se spusese că acest lucru nu reprezintă o abatere). Am cerut din nou lămuriri și ni s-a spus că se poate trece prin acea zonă în timpul programului de vizitare a monumentului. Mai erau 3 ore până la închiderea programului. Ne-am întors totuși pe un alt traseu, mult mai dificil, care a ocolit zona administrată. La plecare am vrut să ne asigurăm că jandarmul a înțeles până la urmă care a fost intenția noastră, dar ne-a răspuns că numai noi știm ce am intenționat cu adevărat.

IMG_9014_resizeb
Marian Coman (dreapta) și unul dintre însoțitorii noștri, arheologul Mihai Căstăian (stânga). În centru, jandarmul care ne-a supus unui tratament umilitor

Am constatat ulterior că hotărârea 186/2014 a Consiliului Județean este tocmai regulamentul pe care încercam să îl respectăm, ocolind situl, și că din acesta nu reiese nici care sunt limitele zonei administrate, nici cum sunt marcate acestea. Se spune doar că accesul în sit este permis „numai prin locurile și pe traseele stabilite și marcate”. Am adresat o solicitare Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice Deva, prin care am cerut să ni se precizeze care sunt acele locuri, trasee și marcaje și cum sunt aduse la cunoștința vizitatorului, astfel încât acesta să le poată respecta. Așteptăm răspunsul.

De asemenea, am fost informați de un reprezentant al Parcului  Natural Grădiștea Muncelului-Cioclovina că traseul pe care am venit este unul omologat de către Autoritatea Națională pentru Turism, iar fișa  traseului se află la salvamont Hunedoara și la administrația Parcului. Traseul, utilizat decenii la rând de turiști, de  localnici și de arheologii care au cercetat situl până la amenajarea drumului de pe Valea Albă, a fost recent interzis și rangerilor Parcului de către administrația sitului.

Considerăm că reprezentanții administrației monumentului au avut un comportament abuziv și umilitor la adresa noastră și vom acționa în consecință.

De asemenea, considerăm că regulamentul de vizitare a monumentului UNESCO Sarmizegetusa Regia este neclar și favorizează abuzurile din partea administrației sitului.  Din acest motiv, vom contesta acest regulament.

Cei care au mai suferit tratamente abuzive din partea reprezentanților administrației sitului Sarmizegetusa Regia, precum și toți cei care doresc să își exprime părerea cu privire la acest regulament, sunt rugați să contacteze Fundația Dacica la adresa de email fundatia@dacica.ro.

14 noiembrie 2015

dr. Aurora Pețan

Președinte Fundația DACICA

Pages from HCJ186_1 Pages from HCJ186_2 Pages from HCJ186_3

Scoala de Toamna 2015 – bilant

De la an la an, Școala de Toamnă pentru Doctoranzi în Istorie Veche și Arheologie devine o experiență tot mai frumoasă, mai plină de câștig și mai intensă. Cea de-a treia ediție a reunit stundenți din Timișoara, București, Cluj-Napoca, Chișinău și Berlin, care au învățat o mulțime de lucruri noi, au vizitat locuri pline de istorie, și-au împărtățit preocupările, au dezbătut, au făcut planuri de colaborare și, mai ales, au plecat prieteni.

a

Programul a inclus cursuri de introducere în cartografie, arheometalurgie, conservare și restaurare, metode interdisciplinare de analiză a artefactelor, prelegeri pe diferite teme, analiza unor studii de caz, dezbateri și discuții libere.

d

i

x

h

l

Sesiunea de comunicări a doctoranzilor le-a oferit participaților ocazia de a își prezenta cercetările și de a beneficia de sugestii și întrebări din partea colegilor. A fost una dintre cele mai frumoase secțiuni ale Școlii, animată, plină de schimburi de idei.

m

j

k

Conform tradiției deja instaurate, excursiile documentare sunt o parte fundamentală a Școlii. Am făcut un tur în Țara Hațegului (cetreatea Colț, curtea nobiliară a Cândeștilor, Ulpia Traiana Sarmizegetusa), am beneficiat de o vizită ghidată la Castelul Corvinilor, am urcat pe cetatea dacică de la Ardeu, împreună cu ghidul nostru, dr. Iosif Vasile Ferencz, am văzut Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva și cetatea Devei, am făcut o excursie offroad la Sarmizegetusa Regia, pe traseul Costești-Prisaca-Muncel-Godeanu și, evident, am dat binețe cetății dacice Piatra Roșie, la poalele căreia se desfășoară Școala noastră. Cursul de arheometalurgie s-a desfășurat la TMK Reșița, așa încât nu am ratat ocazia de a vizita castrul roman de la Tibiscum, ghidați de dl dr. Adrian Ardeț și de dna dr. Ana Cristina Hamat, precum și Muzeul de Mineralogie Constantin Gruescu din Ocna de Fier. Îi suntem recunoscători dlui dr. Romulus Ioan, director executiv la TMK-Artrom Reșița, care ne-a sprijinit în tot periplul nostru bănățean.

n

p

r

y

s

t

Iar la final, după atâta școală, ne-am și distrat puțin 🙂

u

v

Le mulțumim tutuor celor care au participat la această ediție și  vă așteptăm și la anul! Detalii despre Școala noastră: http://cercetare.dacica.ro/scoala-de-toamna

Au participat:

Studenți: Bajusz Matyas (Cluj-Napoca), Laura Drașovean (Berlin), Xenia Păușan (Cluj-Napoca), Xenia Pop (Cluj-Napoca), Bianca Preda (București), Livia Sîrbu (Chișinău), Mariana Sîrbu (Chișinău), Bogdan Craiovan (Timișoara), Alexandru Halbac (Timișoara).

Lectori: lect. dr. Dorel Micle (Timișoara), dr. Romulus Ioan (TMK Reșița), dr. Florin Gogâltan (Cluj-Napoca), dr. Alexandra Teodor (București), dr. Cosmin Suciu (Timișioara), dr. I.V. Ferencz (Deva).

Organizatori: Aurora Pețan, Marian Coman, Raluca-Eliza Bătrînoiu.

Ne revedem în 2016!

c

Programul Scolii de Toamna – editia 2015

program 2015_resize

I. Cursuri și aplicații 

 • Introducere în arheometalurgie – metode de investigație și studii de caz. Dr. Bogdan CONSTANTINESCU, Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară „Horea Hulubei”, București
 • Utilizarea cartografiei istorice, a imaginilor satelitare, ortofotoplanurilor și hărților topografice în identificarea, analiza și diseminarea siturilor arheologice. Lect. dr. Dorel MICLE, Universitatea de Vest, Timișoara
 • Geo-stiințe aplicate în cercetarea arheologică. Instrumente teoretice și practice de caracterizare geologică a unui sit arheologic. Dr. Valentina CETEAN, Prospecțiuni S.A., București
 • Out of the box – când totul pare posibil: arheologia întâlnește fizica. Dr. Carmen PAVEL, Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară „Horea Hulubei”, București; dr. Cosmin SUCIU, Muzeul Banatului, Timișoara
 • Conservarea și punerea în valoare a siturilor arheologice. Dr. Alexandra TEODOR, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București 
 • Introducere în metode non-invazive de investigare a siturilor arheologice (geofizică și teledetecție cu UAV). Dr. Dan ȘTEFAN, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” București
 • Metode statistice aplicate în arheologie. Dr. Dan ȘTEFAN, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” București

__________________________________

II. Sesiune de comunicări a doctoranzilor

 • Aspecte ale paleoeconomiei animaliere în neoliticul mijlociu. Studiu de caz: situl de la Pișcolt-Lutărie (jud. Satu Mare). Xenia POP, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj-Napoca 
 • Tehnologia si tipologia uneltelor din piatră cioplită din Neoliticul Târziu din Banat. Laura-Simona DRAȘOVEAN, Institut für Prähistorische Arhäologie, Berlin
 • Cercetări interdisciplinare asupra obiectelor din bronz. Ciprian-Cătălin LAZANU, Universitatea „Al.I. Cuza” Iași
 • Piese de metal în tumuli de epoca bronzului în sudul României. Bianca PREDA, Institutul de Arheologie Vasile Pârvan”, București
 • Așa numitele „cenușare” din așezările complexului cultural Noua Sabatinovka-Coslogeni. Caracteristici si semnificație. Mariana SÎRBU, Universitatea de Stat, Chișinău
 • Complexele funerare ale purtătorilor Culturii Chișinău-Corlăteni (sec. XII-X î.e.n.). Livia SÎRBU, Academia de Științei a Moldovei, Chișinău 
 • Material litic din Dacia Porolissensis. Mátyás BAJUSZ, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
 • Interdisciplinaritate în arheologie. Metode și tehnici geologice aplicate pentru analiza materialului litic din porta praetoria a castrului roman de la Bologa. Xenia PĂUȘAN, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
 •  Istoricul cercetărilor arheologice din fortificația de tip Vauban din Timișoara. Alexandru HALBAC, Universitatea de Vest, Timișoara
 • Pipele din lut descoperite în urma săpăturilor arheologice preventive din Piaţa Libertăţii din Timişoara, campania 2013-2014. Bogdan CRAIOVAN, Universitatea de Vest, Timișoara

____________________

III. Excursii documentare

 • Hunedoara (Castelul Corvinilor) – Țara Hațegului (Cetatea Colț – Ulpia Traiana Sarmizegetusa – biserica din Densuș – Muzeul Satului Hațegan Peșteana)
 • Sarmizegetusa Regia (offroad, pe rute montane, în funcție de starea vremii, deoarece drumul public este închis pentru asfaltare) și /sau Costești-Cetățuie și Costești-Blidaru
 • Geoagiu – Cetatea dacică Ardeu-Cetățuie; cetatea dacică Piatra Roșie.

Programul va fi definitivat la  începutul lunii octombrie.

Rezultate admitere Scoala de Toamna din Valea Alunului (sesiunea a II-a)

Rezultatele concursului de admitere la Școala de Toamnă din Valea Alunului pentru Doctoranzi în Istorie Veche și Arheologie, ediția a III-a, 3-11 octombrie 2015, sesiunea a II-a.

Felicitări tuturor!

Nr. crt.

Nume și prenume

Instituția

Titlul proiectului

1. LAZANU Ciprian Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași Cercetări interdisciplinare asupra obiectelor din bronz
2. CRAIOVAN Bogdan Universitatea de Vest Timișoara Pipele din lut descoperite în urma săpăturilor arheologice preventive din Piaţa Libertăţii din Timişoara, campania 2013-2014.
3. HALBAC Alexandru Universitatea de Vest Timișoara Istoricul cercetărilor arheologice din fortificația de tip Vauban din Timișoara 
4. POP Xenia Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca Aspecte ale paleoeconomiei animaliere în neoliticul mijlociu. Studiu de caz: situl de la Pișcolt-Lutărie (jud. Satu Mare)

Rezultate admitere Scoala de Toamna din Valea Alunului 2015 (sesiunea I)

Rezultatele concursului de admitere la Școala de Toamnă din Valea Alunului pentru Doctoranzi în Istorie Veche și Arheologie, ediția a III-a, 3-11 octombrie 2015.

Dat fiind că au rămas câteva locuri libere, se organizează o a doua sesiune de admitere în perioada 1-15 septembrie. Candidații admiși în prima sesiune nu vor fi concurați de către cei ce vor concura în cea de-a doua.

Programul Școlii va fi definitivat în cursul lunii septembrie.

Felicitări tuturor!

Nr. crt.

Nume și prenume

Instituția

Titlul proiectului

1. AIRINEI Adriana Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași Formularul votiv ca expresie a cultului imperial în Dacia romană
2. BAJUSZ Mátyás Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca Material litic din Dacia Porolissensis
3. DRAȘOVEAN Laura-Simona Institut für Prähistorische Archäologie, Berlin Tehnologia si tipologia uneltelor din piatra cioplita din Neoliticul Târziu din Banat 
4. PĂUȘAN Xenia Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca Interdisciplinaritate în arheologie. Metode și tehnici geologice aplicate pentru analiza materialului litic din porta praetoria a castrului roman de la Bologa
5. PREDA Bianca Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” București Piese de metal în tumuli de epoca bronzului în sudul României
6. SÎRBU Livia Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei, Chișinău Complexele funerare ale purtătorilor Culturii Chișinău-Corlăteni (sec. XII-X î.e.n.)
7. SÎRBU Mariana Universitatea de Stat, Chișinău Așa numitele „cenușare” din așezările complexului cultural Noua Sabatinovka-Coslogeni. Caracteristici si semnificație

 

Cercetari la Sarmizegetusa Regia: cum a fost distrus ”turnul circular”

Nu l-au cercetat, nu l-au publicat, nu au manifestat nici cel mai mic interes pentru el, ba mai mult, au lăsat buldozerele să treacă peste el. Este vorba despre un monument de la Sarmizegetusa Regia practic necunoscut publicului larg, o construcție circulară, probabil unică în lumea dacică, distrusă în 1980 cu ocazia programului de conservare a cetății (ironic, nu-i așa?). Responsabili: arheologii care „stăpâneau” cetatea la acea vreme. Dacă tot nu exista altă soluție, dacă tot era musai să fie distrus, cel puțin să îl fi documentat temeinic, desenat, fotografiat, cercetat în amănunt. Dar nu, singurele informații pe care le avem despre acest monument dispărut datează din 1804 – ce noroc cu austriecii aceia trimiși de Fisc să scotocească situl…

Despre această crimă culturală, tăinuită până acum, tratează raportul de cercetare „Distrugerea turnului circular de la Sarmizegetusa Regia”, din cadrul proiecutului „Lucrările de conservare a cetății Sarmizegetusa Regia din 1980”, derulat de Centrul de Studii al Fundației Dacica. Raportul poate fi citit AICI.

turn disparut2_resize
Locul în care s-a aflat construcția circulară

 

1 iunie la Fundatia Dacica, alaturi de Maria

Anul acesta am sărbătorit 1 iunie… pe 4 iunie! Au devenit deja o tradiție activitățile pe care le organizăm de Ziua Copilului pentru elevii Școlii Generale din Boșorod. Și cum două sărbători sunt mai bune decât una, i-am lăsat pe copii să petreacă Rusaliile în familie și i-am invitat la noi la fundație pe data de 4, pentru a petrece o zi în care să-și pună în valoare talentele artistice și să-și dezlănțuie energia în aer liber.

1

Dacă, la precedentele vizite, copiii din Boșorod au fost arheologi, ceramiști, pictori sau arhitecți, de data asta s-au transformat în graficieni. Au învățat ce înseamnă designul grafic, au inventat fiecare câte un corp de literă și l-au ilustrat prin tehnica colajului, folosind hârtie colorată, frunze și flori. Apoi, cu literele decorate, au alcătuit un mesaj de încurajare pentru colega și prietena lor, Maria Rujoi, aflată la tratament în Italia, pe care o așteaptă cu nerăbdare să revină acasă.

Sapaturi arheologice preventive – Alun 2015

În perioada 10-24 mai 2015 s-au desfășurat cercetări arheologice preventive în satul Alun, pe terasa Dacica 1 din proprietatea Fundației Dacica, în proximitatea cetății dacice Piatra Roșie. Colectivul de cercetare a fost alcătuit din: dr. Iosif Vasile Ferencz (responsabil șantier, Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva), dr. Cristian C. Roman (Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva). Cercetări noninvazive: dr. Dan Ștefan (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” București), dr. Magdalena Ștefan (Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj-Napoca). Voluntari: drd. Raluza-Eliza Bătrînoiu (Universitatea București), Bajusz Matyas și drd. Aurora Pețan (Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca). Rezultatele acestei campanii vor fi făcute publice până la sfârșitul acestui an. Mulțumim pentru sprijin Pensiunii Dacica.