Programul Scolii de Toamna editia a II-a, 2014 (provizoriu)

I. Cursuri și aplicații

 • Arheologia preventivă în România între știință și economia de piață. Lect. dr. Dorel Micle, Universitatea de Vest, Timișoara
 • Bioarheologia ca mod de cercetare antropologică. Dr. Andrei Soficaru, Institutul de Antropologie „Francisc J. Rainer”, București
 • Geo-stiințe aplicate în cercetarea arheologică. Instrumente teoretice și practice de caracterizare geologică a unui sit arheologic. Dr. Valentina Cetean, Prospecțiuni S.A., București
 • Arheologie aeriană. Metodologie și aplicații practice. Carmen Bem, CNADNR S.A., București
 • Elemente de tipologie arheologică. Programul de gestiune și analiză arheologică Montelius. Dr. Cosmin Suciu, Muzeul Banatului, Timișoara
 • Introducere în metode non-invazive de investigare a siturilor arheologice (geofizică și teledetecție cu UAV). Dr. Dan Ștefan, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” București
 • Integrarea si analiza datelor arheologice în sisteme GIS. Dr. Maria-Magdalena Ștefan, Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj-Napoca
 • Evoluția urbană a așezărilor din Dacia romană – studii de caz: Apulum și Napoca. Dr. Viorica Rusu-Bolindeț, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
 • Rolul ONG-urilor în cercetarea arheologică, promovarea culturală și diseminarea de masă a patrimoniului arheologic din România. Lorena Vlad, ArheoVest, Timișoara

II. Sesiune de comunicări a doctoranzilor

 • Laura-Simona Drașovean, Institut für Prähistorische Arhäologie, Berlin, Variabilitate litică în neoliticul din Banatul românesc
 • Mariana Ioana Prociuc, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Tehnici de tranșare a animalelor în neolitic. Studiu de caz: situl de la Fruntișeni (jud. Vaslui)
 • Ciprian-Cătălin Lazanu, Universitatea „Al.I. Cuza” Iași, Epoca bronzului în Podișul Bârladului
 • Alexandru Hegyi, Universitatea de Vest, Timișoara, Considerații asupra terminologiei utilizate pentru perioada de tranziție la epoca fierului în Banat
 • Mariana Sîrbu, Universitatea de Stat, Chișinău,„Cenuşarele” din aşezările complexului cultural Noua-Sabatinovka.  Caracteristici şi semnificaţie
 • Livia Sîrbu, Academia de Științei a Moldovei, Chișinău, Habitatul comunităților hallstattului canelat de tip Chișinău-Corlăteni din spațiul carpato-nistrean (sec. XII-X î.e.n.)
 • Vlad-Ștefan Cărăbiși, Academia Română, București, Perioada getică între Carpaţii Meridionali, Dunăre şi Olt (sec. IV-III a.Chr.)
 • Raluca-Eliza Bătrînoiu, Universitatea București, Locuirea getică din Muntenia în sec. I a.Chr.-I p. Chr.
 • Ștefan Honcu, Universitatea „Al.I. Cuza” Iași, Aprovizinarea cu ceramică de bucătărie a mediului militar din Dobrogea romană (sec. II-III p.Chr.)
 • Xenia Păușan, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Metode, tehnici, echipament/tehnologii folosite in identificarea măsurilor necesare pentru conservarea primară a structurilor de zidarie pe un sit arheologic
 • Adrian Ardelean, Universitatea de Vest, Timișoara, Cercetările preventive de la Moșnița Veche, com. Moșnița Nouă, jud. Timiș, obiectiv 16
 • Roman Frederic Wadzack, Institut für Prähistorische Arhäologie, Berlin, Vikings at Dorestad: archaeological evidence on viking raids in The Netherlands

III. Excursii documentare

 • Streisângiorgiu-Călan (băile romane Aquae)-Deva (MCDR, Cetate)-Hunedoara (Castelul Corvinilor)-Hațeg-Ulpia Traiana Sarmizegetusa – Densuș
 • Alba Iulia (MNUAI, Cetate)-Geoagiu Băi (băile romane Germisara)
 • Cetățile dacice: Costești-Cetățuie, Costești-Blidaru, Sarmizegetusa Regia, Piatra Roșie.

Programul va fi definitivat la sfârșitul lunii septembrie.