Rezultate admitere Scoala de Toamna din Valea Alunului (sesiunea a II-a)

Rezultatele concursului de admitere la Școala de Toamnă din Valea Alunului pentru Doctoranzi în Istorie Veche și Arheologie, ediția a III-a, 3-11 octombrie 2015, sesiunea a II-a.

Felicitări tuturor!

Nr. crt.

Nume și prenume

Instituția

Titlul proiectului

1. LAZANU Ciprian Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași Cercetări interdisciplinare asupra obiectelor din bronz
2. CRAIOVAN Bogdan Universitatea de Vest Timișoara Pipele din lut descoperite în urma săpăturilor arheologice preventive din Piaţa Libertăţii din Timişoara, campania 2013-2014.
3. HALBAC Alexandru Universitatea de Vest Timișoara Istoricul cercetărilor arheologice din fortificația de tip Vauban din Timișoara 
4. POP Xenia Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca Aspecte ale paleoeconomiei animaliere în neoliticul mijlociu. Studiu de caz: situl de la Pișcolt-Lutărie (jud. Satu Mare)